2019 წელს აჭარაში 140 საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა მოხდა
საზოგადოება