ტენდერი ე.წ. „ბათუმის კარიბჭის“ განათებისთვის
პოლიტიკა