ოცნების ქალაქში კორპუსების აშენების სურვილი კომპანია დაგმა გამოთქვა
ეკონომიკა