სიტყვიერი დაპირისპირება ქობულეთის საკრებულოს სდხომაზე
პოლიტიკა