სიტყვიერი დაპირისპირება ბათუმის საკრებულოში
საზოგადოება