ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით 2019 წელს 4 858 686 ვეტერინარული ღონისძიება ჩატარდა
საზოგადოება