რას ნიღბავს, რეგიონის ხელისუფლება, ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა დასაქმებით
პოლიტიკა