მოსწავლეები ქალაქად უსწრებენ თანატოლებს, რომლებიც განათლებას სოფლებში იღებენ
განათლება