კორონავირუსის დადგენა დღეიდან საქართველოშიც იქნება შესაძლებელი
საზოგადოება