მეწყერსაშიშ ზონაში მცხოვრები ოჯახი დახმარებას ითხოვს
საზოგადოება