მადონა კოიძე: ეს ობიექტი სასწრაფოდ უნდა გაჩერდეს
საზოგადოება