მოქალაქე საკუთრების უფლების დარღვევაზე საუბრობს
საზოგადოება