დაუსრულებელი და უხარისხოდ ჩატარებული ნაპირსამაგრი სამუშაოები
საზოგადოება