შუახევში, თოვლის საფარი მაღალი ზონის სოფლებში ერთ მეტრს აჭარბებს
საზოგადოება