ქობულეთის მერმა ასწლოვანი ხეების გაჩეხვის ნებართვა გასცა
საზოგადოება