,,ეროვნული სამოსის დღე“ წელს ბათუმშიც აღინიშნა
საზოგადოება