ხიდის გარეშე დარჩენილი სოფელი ქობულეთში და ამორტიზებული გზა
საზოგადოება