სკოლის მოსწავლეებისთვის გაკვეთილების ტრანსლირება დაიწყება
განათლება