მარნეულიდან და ბოლნისიდან შემოტანილი პროდუქტი საშიშია?
პოლიტიკა