საკარანტინო ზონიდან შემოტანილი პროდუქტი რისკებს არ შეიცავს
საზოგადოება