მადონა კოიძე: რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ასეთ პირობებში პურის რეალიზაცია
საზოგადოება