მიწისძვრით დაზარალებულ 12 ოჯახს საცხოვრებელი ფართები გადაეცათ
საზოგადოება