პანდემიის გამო, უმუშევრად დარჩენილები მიწის დამუშავებას ითხოვენ
საზოგადოება