საკვებ პროდუქტებთან ერთად აგრო საშუალებებიც გაძვირდა
საზოგადოება