რამდენად ადეკვატურია სახელმწიფოს სოციალური დახმარება პანდემიის პერიოდში
პოლიტიკა