შვილმა დედას სიტყვიერი და ფიზიკურად შეურაცხყოფა მიაყენა
სამართალი