მეტადონის პროგრამის ბენეფიციართა რიცხვი გაიზარდა
ჯანდაცვა