ერთჯერადი 300 ლარიანი დახმარების გარეშე დარჩენილი ტაქსის მძღლები
საზოგადოება