უნათესავო და უჯიშო რომ ვყოფილიყავი, მესამეჯერ პარლამენტარი არ ვიქნებოდი | დეპუტატი
პოლიტიკა