უმაღლესი საბჭოს არჩევნები პროპორციულთან მაქსიმალურად მიახლოებული სისტემით
პოლიტიკა