პანდემია: ადრეული ქორწინების ზრდის ხელშემწყობი ფაქტორი
საზოგადოება