საზღვაო სფეროს წარმატებულ სტუდენტებს სწავლის საფასური დაუფინანსდა
განათლება