ცდილობს თუ არა ხელისუფლება კრიტიკულ მედიაზე გავლენის მოხდენას
საზოგადოება