ჩაქვში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ითხოვენ
საზოგადოება