ბათუმის მერის მრჩეველი ყოფილი მერის გადაწყვეტილებაზე
საზოგადოება