ნაკლები აქტიურობით გამორჩეული მაღალ ანაზღაურებადი დეპუტატები
საზოგადოება