ყველაზე მეტი პასიური დეპუტატი ქობულეთის საკრებულოშია
პოლიტიკა