სარფის გავლით, საქართველოში მალულად ძვირფასი ლითონის ნაკეთობები შემოიტანეს
სამართალი