სკოლებს ვალდებულება ექნებათ ელექტრონული ჟურნალის წარმოება დაიწყონ
განათლება