ცნობილია იმ ობიექტების ჩამონათვალი, რომლებიც ბათუმში დღეს დააჯარიმეს
პოლიტიკა