ციტრუსის გადამამუშავებელი საწარმო მუშაობას აჩერებს
საზოგადოება