კაიაკი, როგორც ვარჯიშის და განტვირთვის საშუალება პანდემიის დროს
საზოგადოება