432 კილოგრამი გაფუჭებული ხორცი განადგურებულია
სამართალი