ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური კრიმინალური ფაქტი
პოლიტიკა