რატომ ცდილობს ხელისუფლება პროცეში მედიის ბრალეულობა გამოკვეთოს
პოლიტიკა