გაღარიბებული ხალხი და გაუფასურებული ეროვნული ვალუტა
საზოგადოება