უსკოს განმარტება TV 25-ის ეთერში გაკეთებულ განცხადებაზე
არჩევნები