ხელვაჩაურში N41-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველი გარდაიცვალა
არჩევნები