ქობულეთის 2021 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია
პოლიტიკა