ქვეყანა ცხოვრების ჩვეულ რიტმს ეტაპობრივად უბრუნდება
პოლიტიკა